ΚΟΜΒΟΣ - komvos - ΚΟΜΒΟΣ

Αυτοσχέδιο περιοδικό του internet ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ για τον ΠΕΙΡΑΙΑ και όχι μόνο

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009(Για τους 20.000 διορισμούς στους ΟΤΑ). Δημιουργούν είκοσι χιλιάδες πελάτες; Που θα προσληφθούν με αδιαφανή κριτήρια. Και θα αποτελέσουν φιλότιμο προεκλογικό μηχανισμό;
Θα τραβήξω το δρόμο μου όσο πάει. Κανέναν δε θα αφήσω εμένα να κερνάει...

Μην τους παρακαλέσετε, μην τους γλύψετε.

Στο neagenia (φτύστε τους...)