ΚΟΜΒΟΣ - komvos - ΚΟΜΒΟΣ

Αυτοσχέδιο περιοδικό του internet ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ για τον ΠΕΙΡΑΙΑ και όχι μόνο

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Αδειοδότηση επιχειρήσεων (δελτίο τύπου του ΒΕΠ)

Πειραιάς , 14/05/10

Αρ.Πρωτ 1170

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΒΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε σχέση με την μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομίας , Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη δραστική μείωση των πολύπλοκων διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων η Διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά επισημαίνει τα ακόλουθα.

Όσον αφορά στην εξοικονόμηση χρόνου για την ίδρυση επιχειρήσεων σε μία ημέρα, τα Επιμελητήρια της χώρας, ήδη, έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου με τη θέσπιση της υπηρεσίας μιας στάσης και την εφαρμογή του ΓΕΜΗ, όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ο στόχος είναι άμεσα απόλυτα εφικτός από τα κατά τόπους Επιμελητήρια.

Αναδεικνύεται όμως στην παρούσα φάση μία ακόμη παράμετρος καθυστέρησης στο χρόνο ίδρυσης μιας επιχείρησης, που θα πρέπει να προβλεφθεί και να επιλυθεί με τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Μια γραφειοκρατική διαδικασία , που τροφοδοτεί παράλληλα ένα αδιαφανές καθεστώς , το οποίο φρενάρει πολλές φορές την επενδυτική προσπάθεια.