ΚΟΜΒΟΣ - komvos - ΚΟΜΒΟΣ

Αυτοσχέδιο περιοδικό του internet ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ για τον ΠΕΙΡΑΙΑ και όχι μόνο

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Προκριματικές σε 40 Δήμους

Νίκαια και Κερατσίνι ίσως να συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση για προκριματικές.
Πίσω - πίσω χρονικά πάει το ΠΑΣΟΚ τα χρίσματα με αυτόν τον τρόπο...Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2010 20:06
pasok

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης, Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ, θα διενεργηθούν Προκριματικές Εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων. Αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί όμως σε όλους τους Δήμους, όπως αναφέρει νέα, διευκρινιστική εγκύκλιος.
Εγκύκλιος Γραμματέα Ε.Σ και Προέδρου Επιτροπής Αναδ.Υποψηφίων για προκριματικές εκλογές - Ημ. Δημοσίευσης : 28/07/2010 12:21

Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού «Ανάδειξη Υποψηφίων Δημάρχων» και την απόφαση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.), θα διεξαχθούν προκριματικές εκλογές σε Δήμους.

Στις προκριματικές εκλογές ψηφίζουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του κάθε Δήμου και όχι μόνο τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ.


Οι προκριματικές εκλογές θα διεξαχθούν στους Δήμους στις ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από την Ε.Α.Υ.

1. Υποψηφιότητες

α) Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως έως και 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση των προκριματικών εκλογών.

β) Υποψήφιοι μπορεί να είναι, όσοι έχουν ήδη υποβάλλει υποψηφιότητα και έχουν συμμετάσχει στις μέχρι τώρα διαδικασίες αξιολόγησης.

γ) Η τελική απόφαση και η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων.

δ) Ισχύουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς.

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Η διεξαγωγή των προκριματικών εκλογών γίνεται από δημοτική εφορευτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε σώμα από τη Νομαρχιακή Επιτροπή.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από 5 έως 9 μέλη της αντίστοιχης δημοτικής οργάνωσης και 1 μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, το οποίο ορίζεται και πρόεδρος της δημοτικής εφορευτικής επιτροπής.

3. Ψηφοδέλτια

Την εκτύπωση των ψηφοδελτίων αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης.

4. Δημοτολόγια

Δικαίωμα συμμετοχής στη ψηφοφορία έχει κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Ο πρόεδρος της δημοτικής εφορευτικής επιτροπής είναι υπεύθυνος για την προμήθεια των εκλογικών καταλόγων από την οικεία δημοτική αρχή.

5. Σταυροδοσία

Σε Δήμους στους οποίους συμμετέχουν έως τέσσερις υποψήφιοι οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα μιας επιλογής (ένας σταυρός), σε Δήμους όπου συμμετέχουν έως έξι υποψήφιοι, δύο επιλογές και σε Δήμους όπου συμμετέχουν περισσότεροι από έξι υποψήφιοι, τρεις επιλογές.

6. Κάλπες

1. Ο χώρος διεξαγωγής των εκλογών και η καταμέτρηση γίνεται στον ίδιο και μόνο Δημοτικό χώρο, διασφαλίζοντας τον απαραίτητο αριθμό καλπών.

2. Μετά από πρόταση της Δημοτικής Εφορευτικής Επιτροπής συγκροτούνται Εφορευτικές Επιτροπές από μέλη της για κάθε κάλπη.

7. Έλεγχος των προκριματικών εκλογών

Η ΕΚΑΠ αποφασίζει για την εγκυρότητα των προκριματικών εκλογών, βάσει του ελέγχου πιστοποίησης των διαδικασιών. Επίσης, επιλύει τελεσίδικα οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,

Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Θανάσης Τσούρας


Διευκρινιστικό Σημείωμα για τις Προκριματικές Εκλογές - Ημ. Δημοσίευσης : 29/07/2010 15:21


Σύντροφοι.

Διευκρινίζουμε ότι η εγκύκλιος με ημερομηνία 27/7/2010, αφορά μόνο τους Δήμους που αποφασίσθηκαν Προκριματικές Εκλογές σύμφωνα με τις Διαδικασίες, που ορίστηκαν με την Εγκύκλιο του Γραμματέα, με ημερομηνία 8/6/2010, και με θέμα Ανάδειξη Υποψηφίων του Κινήματος για τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εν λόγω Δήμοι θα ανακοινωθούν.

Για τον Τομέα Περιφερειακής Οργάνωσης

Η Πενταμελής Γραμματεία


πηγή που αξιοποιήθηκε

http://amfissapress.gr/epikairotita/7-2009-10-13-09-45-40/2231-2010-07-29-17-31-02