ΚΟΜΒΟΣ - komvos - ΚΟΜΒΟΣ

Αυτοσχέδιο περιοδικό του internet ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ για τον ΠΕΙΡΑΙΑ και όχι μόνο

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Με τις ψήφους ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ψηφίστηκε προχθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις εκλογικές δαπάνες στις εκλογές της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που αποτελεί συνέχεια του «Καλλικράτη».


Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύει από τις εκλογές της 7η Νοεμβρίου, φέρνει σοβαρές αλλαγές στα όσα ίσχυαν μέχρι τώρα με τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων.

Στα βασικά του σημεία είναι: α) πλαφόν στις εκλογικές δαπάνες που μειώνονται έως και 50%. Ενδεικτική της σαρωτικής μείωσης των εκλογικών δαπανών είναι αυτή του Δήμου Αθηναίων, όπου το σύνολο των εκλογικών δαπανών προβλέπεται να φτάνει τις 322.500 έναντι 684.000 ευρώ που ίσχυε το 2006!. β) δημιουργία ανεξάρτητου οργάνου για τον έλεγχο των δαπανών των υποψηφίων, γ) κατάργηση των κουπονιών ως μέθοδος άντλησης εσόδων για τα κόμματα, δ) προεκλογική περίοδος δίμηνη από τετράμηνη.

Σε όσους παραβιάσουν τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται βαρύτατα πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Κάθετα αντίθετο με τις διατάξεις για την κατάργηση των ανώνυμων κουπονιών και την ονομαστικοποίηση των χρηματοδοτήσεων εμφανίστηκε το ΚΚΕ δηλώνοντας πως δεν θα εφαρμόσει το νόμο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης τόνισε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα μη εφαρμογής του νόμου και χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως αδιαμφισβήτητο βήμα προ της κατεύθυνση της εξυγίανσης και της διαφάνειας των οικονομικών των κομμάτων.

Ειδικότερα οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και θεωρείται συνέχεια του «Καλλικράτη» είναι οι εξής:

Για τη χρηματοδότηση των συνδυασμών

*Καθίσταται επιτρεπτή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτικών κομμάτων, υπέρ των συνδυασμών, η οποία όμως δεν θα συνιστά άμεση, ή έμμεση, χρηματοδότησή τους.

*Η χρηματοδότηση των δαπανών θα προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών είτε αυτά είναι έσοδα είτε δαπάνες, θα γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών ενώ θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία των καταθετών.

* Το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν θα μπορεί να προσφέρει σε έναν συνδυασμό, ποσό που να ξεπερνά τα 2000 ευρώ και 500 ευρώ σε υποψήφιο, ενώ σε περίπτωση χρηματοδότησης, ή άλλων παροχών, κατά παράβαση των προβλεπόμενων απαγορεύσεων, εκείνος που χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή, θα τιμωρείται με διάφορες ποινές από φυλάκιση έως και πρόστιμο.

*Απαγορεύεται η χρηματοδότηση συνδυασμών ή υποψηφίων από οφειλέτες νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και δήμων, από ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, από ιδρύματα, από υπαλλήλους ΟΤΑ και φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ΜΜΕ.

*Παρέχεται η δυνατότητα παροχής διπλότυπων ονομαστικών εισιτηρίων για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούν οι συνδυασμοί ή οι υποψήφιοι. Το ποσό που θα εισφέρεται με εισιτήρια δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια χρηματοδότησης από φυσικά πρόσωπα και επίσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1/5 του ανώτατου επιτρεπτού ορίου χρηματοδότησης.

*Απαγορεύεται η σύναψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση προεκλογικών δαπανών.

*Καταργείται η άντληση εσόδων με τη διάθεση «κουπονιών».

*Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος.

*Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μια έως τρεις να ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων προσαυξημένο κατά 20% και σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά έως δέκα να ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων προσαυξημένο κατά 50%. Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων προσαυξημένο κατά 75%.

*Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για κάθε υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η άξια των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται ο υποψήφιος.

*Καθίσταται υποχρεωτικό ο ορισμός διαχειριστή οικονομικών των συνδυασμών και αυξάνουν τα πρόστιμα για τις παραβιάσεις του νόμου.

*Θεσμοθετείται ενιαία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην οποία θα προεδρεύει δικαστικός λειτουργός.

*Τα βιβλία εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων θεωρούνται πλέον από τον διευθυντή της οικείας ΔΟΥ.

*Δημιουργείται στο υπουργείο Εσωτερικών κεντρική βάση δεδομένων στην οποία είναι υποχρεωμένοι οι συνδυασμοί των περιφερειών και των δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων να αναρτούν τα έσοδα και τις δαπάνες των ιδίων και των υποψηφίων τους. Η μη τήρηση της υποχρέωσης συνιστά λόγο έκπτωσης για τον επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους, εφόσον διαπιστωθεί ότι, προκειμένου για δημοσιοποιηθείσες δαπάνες, το πραγματικό ύψος τούτων υπερβαίνει, κατά το ένα τρίτο, το ανώτατο σχετικό επιτρεπτό όριο.

Για την προβολή των υποψηφίων

*Προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση μετάδοσης κάθε είδους εκπομπών που θα προβάλουν συνδυασμούς ή υποψήφιους σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, συνδρομητικούς σταθμούς καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών.

*Οριοθετείται ο αριθμός των επιτρεπτών εμφανίσεων των επικεφαλείς των συνδυασμών και των υποψηφίων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και η υπέρβασή του ορίου, εάν αποδειχθεί ότι έγινε με οικονομικό αντάλλαγμα, θα συνεπάγεται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους αντιπροσώπους των ΜΜΕ.

* Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψηφίου μόνο μία φορά. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψηφίου μέχρι δύο φορές.

*Περιορίζεται ο αριθμός της δημιουργίας εκλογικών κέντρων, για μεν τις δημοτικές εκλογές σε ένα για κάθε εκλογική περιφέρεια και για τις περιφερειακές εκλογές σε ακόμη ένα, ανά περιφέρεια.